Azoxygold 600SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Azoxygold 600SC

Azoxygold 600SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 100g/l + Chlorothalonil 500g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa sinh Mùa Vàng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt/ lúa