Azoxim 20SP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Azoxim 20SP

  • Hoạt chất: Gibberellic acid (min 90%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ chè, lúa