Azora 350EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Azora 350EC

  • Hoạt chất: Fenobucarb 300g/l + Imidacloprid 50g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa