Azaba 0.8EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Azaba 0.8EC

  • Hoạt chất: Abamectin 0.5% + Azadirachtin 0.3%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Nông Sinh
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu tơ/ bắp cải; sâu đục quả/ đậu trạch, vải; nhện đỏ, sâu ăn lá, sâu vẽ bùa/cam; sâu xanh/ thuốc lá; nhện đỏ, rầy xanh/ chè; sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa