Aza 0.15 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Aza 0.15 EC

  • Hoạt chất: Azadirachtin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Phan Lê
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu tơ/ bắp cải