Avinduc 50SC, 400SC, 250SC, 300SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Avinduc 50SC, 400SC, 250SC, 300SC

Avinduc 50SC, 400SC, 250SC, 300SC

  • Hoạt chất: Hexaconazole 47g/l (100g/l), (50g/l), (80g/l), + Tricyclazole 3g/l (300g/l), (200g/l), (220g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Việt Đức
  • Đối tượng phòng trừ:

    50SC: lem lép hạt, khô vằn/ lúa; phấn trắng/cao su, vàng rụng lá/cao su 250SC: lem lép hạt, khô vằn/lúa; vàng rụng lá/cao su 300SC: khô vằn,lem lép hạt, đạo ôn/ lúa 400SC: đạo ôn, khô vằn, lem lép hạt/lúa