Avil-cali 100SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Avil-cali 100SC

Avil-cali 100SC

  • Hoạt chất: Hexaconazole (min 85 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Cali Agritech
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt/lúa