Aviator combi 800WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Aviator combi 800WP

Aviator combi 800WP

  • Hoạt chất: Ametryn 400g/kg + Atrazine 400g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Công nghệ NN Chiến Thắng
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/mía