Avalon 8WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Avalon 8WP

  • Hoạt chất: Gentamicin sulfate 2% + Oxytetracycline Hydrochloride 6 %
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM ACP
  • Đối tượng phòng trừ:

    bạc lá/ lúa, đốm cành/ thanh long, đốm đen xì mủ/ xoài, héo xanh vi khuẩn/ cà chua, loét/ cam; thối quả/thanh long, đốm sọc vi khuẩn/lúa