Avako 800WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Avako 800WP

  • Hoạt chất: Tricyclazole (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Thái Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa