Autopro 360SC, 700WP, 750WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Autopro 360SC, 700WP, 750WP

Autopro 360SC, 700WP, 750WP

  • Hoạt chất: Azocyclotin 100g/l, (600g/kg), (200g/kg) + Flonicamid 260g/l, (100g/kg), (550g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    360SC, 750WP: rệp sáp/cà phê, rầy nâu/lúa700WP: nhện gié/ lúa, nhện đỏ/ cà phê