Automex 100EC, 250EC, 250SC, 250WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Automex 100EC, 250EC, 250SC, 250WP

Automex 100EC, 250EC, 250SC, 250WP

  • Hoạt chất: Spinosad (min 96.4%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    100EC, 250EC, 250WP: Sâu cuốn lá, sâu đục thân/lúa 250SC: Sâu cuốn lá/lúa