Ausin 1.8 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Ausin 1.8 EC

  • Hoạt chất: Sodium-5-Nitroguaiacolate 0.3% + Sodium-O- Nitrophenolate 0.6% + Sodium-P-Nitrophenolate 0.9%
  • Tổ chức đăng ký: Forward International Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ lúa