Auschet 80WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Auschet 80WP

Auschet 80WP

  • Hoạt chất: Nitenpyram 40% + Pymetrozine 40%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV Lucky
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu nhỏ/ lúa