Atylo 650WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Atylo 650WP

  • Hoạt chất: Acetamiprid 400g/kg + Buprofezin 250g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Thái Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu, rầy lưng trắng/lúa; rệp sáp/cà phê