Atramet Combi 80 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Atramet Combi 80 WP

Atramet Combi 80 WP

  • Hoạt chất: Ametryn 40% + Atrazine 40%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Adama Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ mía