Atra 500 SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Atra 500 SC

  • Hoạt chất: Atrazine (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Khoa học Công nghệ cao American
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ mía, ngô