Atonik 1.8SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Atonik 1.8SL

  • Hoạt chất: Sodium-5-Nitroguaiacolate 3g/l + Sodium-O- Nitrophenolate 6g/l + Sodium-P- Nitrophenolate 9g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH ADC
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ lúa, hoa, cây cảnh