Atabron 5EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Atabron 5EC

  • Hoạt chất: Chlorfluazuron (min 94%)
  • Tổ chức đăng ký: Sumitomo Corporation Vietnam LLC.
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh da láng/đậu tương, hành, lạc