Asmiltatop Super 400SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Asmiltatop Super 400SC

Asmiltatop Super 400SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 250g/l + Difenoconazole 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM DV Nông Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt, đạo ôn/lúa