Asitrin – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Asitrin

  • Hoạt chất: Permethrin (min 92 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM - DV
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu khoang/ lạc