Asin 0.5SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Asin 0.5SL

  • Hoạt chất: Matrine (dịch chiết từ cây khổ sâm)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH – TM Thái Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh da láng/ đậu tương