Asimo super 50WP, 550WP, 600WP, 650WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Asimo super 50WP, 550WP, 600WP, 650WP

Asimo super 50WP, 550WP, 600WP, 650WP

  • Hoạt chất: Acetamiprid 15%, (170g/kg), (170g/kg) (170g/kg) + Buprofezin 35%, (380g/kg), (430g/kg) (480g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa