Asimo 10WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Asimo 10WP

  • Hoạt chất: Imidacloprid (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    bọ trĩ/ lúa