Aseld – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Aseld

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 400g/l 50g/l (100g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Thái Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    450EC: rệp sáp/ cà phê, sâu xanh/ lạc680EC: rệp sáp/ cà phê, sâu xanh/ lạc; sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu đục bẹ/ lúa