Arusa 480EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Arusa 480EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl (min 94 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Thái Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    rệp sáp/ cà phê