Arrivo 5EC, 10EC, 25EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Arrivo 5EC, 10EC, 25EC

Arrivo 5EC, 10EC, 25EC

  • Hoạt chất: Cypermethrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: FMC Agricultural Products Interational AG
  • Đối tượng phòng trừ:

    5EC: bọ trĩ, bọ xít, rầy xanh/ lúa; sâu xanh da láng/ đậu tương10EC, 25EC: rầy xanh/ lúa, sâu xanh da láng/ đậu tương