Arorax 17WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Arorax 17WP

  • Hoạt chất: Acetochlor 14.6 % + Bensulfuron Methyl 2.4 %
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Việt Thắng
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa cấy