Arogip 100SP, 200TB – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Arogip 100SP, 200TB

  • Hoạt chất: Gibberellic acid (min 90%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP XNK Nông dược Hoàng Ân
  • Đối tượng phòng trừ:

    100SP: kích thích sinh trưởng/ lúa, cải bẹ xanh 200TB: kích thích sinh trưởng/ cam, đậu côve