Army 10EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Army 10EC

  • Hoạt chất: Permethrin (min 92 %)
  • Tổ chức đăng ký: Imaspro Resources Sdn Bhd
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu khoang/ đậu tương