Arivit 55SC, 85SC, 97WP, 110SC, 200WP, 250SC, 350SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Arivit 55SC, 85SC, 97WP, 110SC, 200WP, 250SC, 350SC

Arivit 55SC, 85SC, 97WP, 110SC, 200WP, 250SC, 350SC

  • Hoạt chất: Carbendazim 7g/l (5g/l), (95g/kg), (5g/l), (170g/kg), (230g/l), (300g/l)+ Hexaconazole 48g/l, (80g/l), (2g/kg), (105g/l), (30g/kg), (20g/l), (50g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    55SC, 85SC, 110SC, 350SC: khô vằn/ lúa 97WP, 200WP: lem lép hạt/ lúa 250SC: Khô văn/ lúa, ngô; thối quả/cà phê