Aquinphos 40EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Aquinphos 40EC

Aquinphos 40EC

  • Hoạt chất: Quinalphos (min 70%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông nghiệp Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa