Aqual 960EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Aqual 960EC

  • Hoạt chất: Metolachlor (min 87%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/lạc