Apta 300WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Apta 300WP

  • Hoạt chất: Buprofezin 25% + Dinotefuran 5%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH ADC
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/ lúa, bọ cánh tơ/chè