Apron® XL 350ES – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Apron® XL 350ES

Apron® XL 350ES

  • Hoạt chất: Metalaxyl-M
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Syngenta Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    Xử lý hạt giống trừ bệnh mốc sương (bạch tạng)/ngô