Applaud-Bas 27 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Applaud-Bas 27 WP

Applaud-Bas 27 WP

  • Hoạt chất: Buprofezin 7% + Fenobucarb 20 %
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa