Appencyper 10EC, 35EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Appencyper 10EC, 35EC

Appencyper 10EC, 35EC

  • Hoạt chất: Cypermethrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Kiên Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    10EC: sâu xanh/ đậu tương35EC: sâu cuốn lá/ lúa