Appencarb super 50FL, 75WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Appencarb super 50FL, 75WG

Appencarb super 50FL, 75WG

  • Hoạt chất: Carbendazim (min 98%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Kiên Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    50FL: khô vằn/ lúa, bệnh thối/ xoài, thán thư/điều, thối khô quả/cà phê 75WG: khô vằn/ lúa, thán thư/ đậu tương