Apolits 20WP, 30WP, 40WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Apolits 20WP, 30WP, 40WP

Apolits 20WP, 30WP, 40WP

  • Hoạt chất: Erythromycin (min 98%) 5g/kg (10g/kg), (15g/kg) + 15g/kg (20g/kg), (25g/kg) Streptomycin sulfate
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Trường Sơn
  • Đối tượng phòng trừ:

    20WP: vàng lá, bạc lá, đốm sọc/ lúa 30WP: Bạc lá/lúa, thán thư/lạc, thối nhũn/bắp cải, nấm hồng/cam 40WP: bạc lá, vàng lá chín sớm/lúa