Apoger 3.2Gr – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Apoger 3.2Gr

Apoger 3.2Gr

  • Hoạt chất: Bensulfuron Methyl 0.16g/kg + Butachlor 3.04g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Chuyển giao tiến bộ KTNN Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa cấy