Aplougent 270WP, 450WP, 450SC, 500WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Aplougent 270WP, 450WP, 450SC, 500WP

Aplougent 270WP, 450WP, 450SC, 500WP

  • Hoạt chất: Buprofezin 269g/kg (449g/kg), (499g/l), (50g/kg) + Thiosultap- sodium (Nereistoxin) 1g/kg (1g/kg), (1g/l), (450g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược
  • Đối tượng phòng trừ:

    270WP, 450WP, 450SC: rầy nâu/lúa500WP: sâu đục thân/ lúa