Apazin-HB 450WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Apazin-HB 450WP

Apazin-HB 450WP

  • Hoạt chất: Acetamiprid 150g/kg + Pymetrozine 300g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa