Apashuang 10GR, 18SL, 95 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Apashuang 10GR, 18SL, 95 WP

Apashuang 10GR, 18SL, 95 WP

  • Hoạt chất: Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Thái Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    10GR: sâu đục thân/ lúa, mía, ngô 18SL, 95WP: sâu đục thân, bọ trĩ, sâu cuốn lá/ lúa