Apache 4EC, 6EC, 10WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Apache 4EC, 6EC, 10WG

Apache 4EC, 6EC, 10WG

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV BVTV Thạnh Hưng
  • Đối tượng phòng trừ:

    4EC, 6EC: sâu cuốn lá/ lúa10WG: Sâu cuốn lá/lúa