Antricis 15 EC, 250EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Antricis 15 EC, 250EC

Antricis 15 EC, 250EC

  • Hoạt chất: Cypermethrin 2% (20g/l) + Dimethoate 10% (200g/l) + Fenvalerate 3% (30g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP XNK Nông dược Hoàng Ân
  • Đối tượng phòng trừ:

    15EC: bọ xít, sâu cuốn lá nhỏ/ lúa250EC: sâu đục quả/cà phê