Antimer-so 800WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Antimer-so 800WP

Antimer-so 800WP

  • Hoạt chất: Bismerthiazol 200g/kg + Tricyclazole 400g/kg + Sulfur 200g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM DV Nông Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    Bạc lá, đạo ôn/lúa