Antigold 755WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Antigold 755WP

Antigold 755WP

  • Hoạt chất: Bismerthiazol 400g/kg, + Tricyclazole 375g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Phú Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn, bạc lá/lúa