Ansect 72SP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Ansect 72SP

  • Hoạt chất: Acephate (min 97%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa