Ansaron 80WP, 500SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Ansaron 80WP, 500SC

Ansaron 80WP, 500SC

  • Hoạt chất: Diuron (min 97 %)
  • Tổ chức đăng ký: Cong ty CP BVTV Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    80WP: cỏ/ mía, cà phê, sắn 500SC: cỏ/ mía