anRUTA 400EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

anRUTA 400EC

  • Hoạt chất: Flusilazole (min 92.5 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt, khô vằn, vàng lá do nấm/ lúa, rỉ sắt/ cà